Teknikker og værktøj i modelbygningen

Techniques and tools in model building
Nagler og nitter på model af DSB G-maskine

Faconætsning - vinduesrammer til model af DSB litra AD

Modelbyggerens værksted