Download af tegninger


Fra de nedennævnte sider kan downloades nogle af mine egne tegninger i DXF- og PDF-format. Tegningerne kan frit anvendes til private formål, men må ikke uden min udtrykkelige tilladelse videredistribueres på Internettet eller på anden måde, eller anvendes til kommercielle formål. Med kommercielle formål menes her blandt andet bygning af modeller som er beregnet på videresalg.

Tegningerne er i de fleste tilfælde baseret på originaltegninger. Jeg kan dog ikke garantere at de er 100% korrekte, det sker f. eks. at jeg glemmer en detalje eller ikke får den tegnet med på alle billeder. Når jeg retter en tegning, ændrer jeg også tegningens versionsnummer (sidste ciffer efter bindestregen) og datoen. Hvis du finder fejl på en tegning, ikke kan åbne den eller har andre kommentarer, er du meget velkommen til at herom.

DXF er et tegningsudvekslingsformat til CAD-tegninger som kan læses af de fleste CAD-programmer. Det er en fordel at anvende CAD hvis man vil arbejde videre på en tegning, eller bruge dele af den i andre tegninger.

PDF er et dokumentudvekslingsformat udviklet af Adobe. Filerne kan åbnes direkte i browservinduet, men kræver at man har installeret Adobe Acrobat Reader. Dette program kan downloades gratis (se nedenfor). Hvis man udskriver tegningerne i 100% (fjern afkrydsningen i "fit to page") er målforholdet korrekt for skala 0 (1:45). Hvis man udskriver i 52% er målforholdet korrekt for skala H0 (1:87).

Get Adobe Acrobat Reader

Download af tegninger i DXF-format
Download af tegninger i PDF-format

Opdateret 2009-01-02