De Danske Statsbaner, Generaldirektoratet

Ordrer og Bestemmelser for Stationstjenesten vedrørende Vognmateriellet m. v.


Ordresamlingen - Serie J, 1939

Scannet til pdf i seks dele:

Del 1:
Indhold (Titelblad, Side I-VI)
Oversigt over Vognmateriellet (Side 1)
Tilsyn med og Behandling af Vognene (Side 2-24)

Del 2:
Rengøring og Desinfektion af Vognmateriellet (Side 25-42)

Del 3:
Regler for Vognenes Anvendelse (Side 43-64)

Del 4:
Læsning af Godsvogne (Side 65-102)

Del 5:
Godsvognenes Aflåsning, Paategning og Beklæbning (Side 103-108)
Behandling af løst Materiel og Inventar (Side 109-127)

Del 6:
Vognmateriellets Fordeling, Rapportering og Melding til Togene m. v. (Side 128-147)
Foranstaltninger mod Vognmangel (Side 148-151)
Transportbeholdere (Side 152-156)

Opdateret 2009-01-03