Bøger og artikler om jernbaneteknik


Der eksisterer et væld af ældre bøger om jernbaneteknik som idag ikke er almindeligt tilgængelige. Mange er ældre lærebøger, instruktionsbøger og reglementer fra DSB, mens andre er lærebøger skrevet til brug i undervisningen på de tekniske uddannelser. Mange har jeg været så heldig gennem tiden at kunne erhverve mig.

Det har længe været min drøm at kunne bearbejde nogle af disse bøger og lagre dem på elektronisk form, sådan at modelbane- og jernbaneinteresserede kunne få adgang til dem. Nu har jeg pladsen til det. Arbejdet forbundet hermed er dog relativt tidskrævende, så det vil kun gå langsomt.

Følgende titler er tilgængelige:

Statsbanedriften, Maskinafdelingen:
Fortegnelse over Driftsmateriellet den 1. April 1898.

[462 KB]

Statsbanedriften, Maskinafdelingen:
Billeder til Fortegnelse over Driftsmateriellet den 1. April 1898.

[3288 KB]

De Danske Statsbaner, Maskinafdelingen:
Vejledning i Kendskab til det rullende Materiel og de elektriske Belysningsanlæg, 1908.

[996 KB]

De Danske Statsbaner, Maskinafdelingen:
Almindelig Vejledning for Benyttelsen af den automatiske Vakuumbremse og Særlig Vejledning for Lokomotivpersonalet og Vognopsynet for Benyttelsen af og Tilsynet med den automatiske Vakuum-bremse, 1907.

[166 KB]

Vejledning i Kendskab til Statsbanernes Sporkonstruktioner
og forskellige tekniske Stationsanlæg, 1900.

[594 KB]

Pallaasen. Dens Anvendelse og Vedligeholdelse. Baneafdelingen 1942.
[851 KB]

Elektriske sikringsanlæg. Afsnit III Elektriske sorskiftedrev og disses mekaniske tilslutningsmontage til sporskifter. Rettelse 1968
[5534 KB]

De Danske Statsbaner, Generaldirektoratet
Ordrer og Bestemmelser for Stationstjenesten vedrørende Vognmateriellet m. v.
Ordresamlingen - Serie J, 1939

Jernbanebygning, 1922
sporskifter, drejeskiver og skydeskiver
[3348 KB]

Banegaardsanlægene i Kjøbenhavn 1911

Endvidere er følgende andre skrifter lagt op på hjemmesiden:

Hans T. Møller: Kommentarer til bogen: DSB litra R, H og S af Steffen Dresler

Opdateret 2011-02-27