Skinnestørrelser i virkelighed og model

af Erik Olsen


Ved DSB har gennem tiden været anvendt en række forskellige skinnestørrelser. Før 1874 blev skinner fremstillet af svejsejern, i 1874 påbegyndtes udviklingen af nye sportyper med stålskinner. Stålskinnetyperne betegnedes med romertal således at I er den letteste og VII den sværeste skinne.

Nyere skinnetyper ved DSB

Skinnernes hovedmål og ibrugtagningsår er:

skinnetype metervægt
[kg/m]
højde
[mm]
hovedbredde
[mm]
fodbredde
[mm]
ibrugtaget
[år]
I 17,5 83 45 76 1882
II 22,5 95 51 89 1874
III 32 118 57 102 1875
IV 37 128 60 115 1897
V 45 140 70 126 1905
VI 60 172 70 156 1938
VII 60 172 72 150 1956

I model svarer de virkelige mål til:

skinne 1:45 1:45 1:45 1:87 1:87 1:87 1:160 1:160 1:160
type højde
[mm]
hovedbr.
[mm]
fodbr.
[mm]
højde
[mm]
hovedbr.
[mm]
fodbr.
[mm]
højde
[mm]
hovedbr.
[mm]
fodbr.
[mm]
I 1,91 1,00 1,69 0,95 0,52 0,87 0,52 0,28 0,48
II 2,11 1,13 1,98 1,09 0,59 1,02 0,56 0,32 0,56
III 2,62 1,27 2,27 1,36 0,66 1,17 0,74 0,36 0,64
IV 2,84 1,33 2,56 1,47 0,69 1,32 0,80 0,38 0,72
V 3,11 1,56 2,80 1,61 0,80 1,45 0,88 0,44 0,79
VI 3,82 1,56 3,47 1,98 0,80 1,79 1,08 0,44 0,98
VII 3,82 1,60 3,33 1,98 0,83 1,72 1,08 0,45 0,94

I model er en række forskellige skinneprofiler til rådighed. Mange er af engelsk eller amerikansk oprindelse, og skinnestørrelsen angives som en "code" (for eksempel code 83). Det er i virkeligheden skinnens højde i tusindedele af en inch (engelsk tomme, 1 inch = 25,40 mm). Der fås blandt andre følgende skinnestørrelser:

skinne skinne svarer til svarer til svarer til
code højde
[mm]
i 1:45
[mm]
i 1:87
[mm]
i 1:160
[mm]
40 1,02 - 89 163
55 1,40 - 122 224
70 1,78 80 155 285
83 2,11 95 184 -
100 2,54 114 221 -
125 3,18 143 - -
148 3,76 169 - -

Man bør være opmærksom på at modelskinnerne ofte ikke har det rigtige forhold mellem højde og bredde, især hovedets bredde har betydning i model.

Ændringer:
2008-03-15: Opdateret til HTML 4.01 Strict.
2009-01-01: Typografi opdateret, tabeller justeret.

Opdateret 2009-01-01