Uheldet i Klampenborg

Uddrag fra Buch og Gomard "Danmarks Jernbaner"


Den 31. December 1892 kørte ved Klampenborg et Tog, der var afgaaet fra København Kl. 15,30 og bestod af 8 Vogne, i stærk Fart ud over Drejeskiven og ind mod den Jordvold, der begrænser Stationen mod Nord. Maskinen kom til at staa skraat op ad Volden og fik derved Førerhuset forskudt af sin Stilling, de svære Jernstænger var bøjede, udkigsruderne knuste og Bufferne afrevne.

Uheldet skyldtes, at Vacuumbremsen ikke virkede. Fyrhøderen døde straks, og Lokomotivføreren den paafølgende Dag. Ingen af Passagererne kom til Skade.

Opdateret 2011-02-05