Uheldet i Frederikssund - 8. januar 1908

af J. Groth (offentliggjort i Signalposten 1883 nr. 3)


Uheldet i Frederikssund

I SIGNALPOSTEN nr. 4/1982 er der en artikel "Postkort efter mit Hjerte", hvor et af billederne viser en forulykket 0-maskine i Frederikssund. Det morsomme ved dette postkort er, at det oprindelig var et fotografi, som blev gengivet i flere blade og aviser, vel nok taget af en lokal fotograf, der altså har haft held til både at sælge billedet, mens det var aktuelt, og senere bruge det samme billede til fremstilling af postkort og minsandten åbenbart også har fået solgt nogle af dem.

Det uheld, der gengives på fotografiet/postkortet, fandt sted den 8. januar 1908. På denne dag havde der raset en kraftig snestorm over det ganske land, men det eneste uheld, der skete ved den lejlighed, fandt sted i Frederikssund. Billedet viser jo klart udgangen på uheldet, men hvad var årsag til dette? Der er to udlægninger af hændelsesforløbet.

Den første stammer fra auditøren, og det skulle vel være den man mest kan stole på og dog. Den anden stammer fra aviser og blade.

Da uheldet vel nok kan siges at være ret alvorligt bliver auditøren koblet på sagen. For det første får vi at vide, at det drejer sig om en tom maskine og for det andet, at den er under indkørsel på Frederikssund. Som nævnt før var det snestorm med stærk fygning, hvilket bevirkede, at lokomotiv-personalet først opdagede, at de havde nået Frederikssund, da man allerede var et godt stykke inde på stationsområdet. Jeg gad nok vide om man fra lokomotivet overhovedet havde observeret indkørselssignalet? Om dette forhold nævner auditørens rapport dog intet, men man kunne vel nok tænke sig, at signalet er blevet overset, når man først efter at være kommet et godt stykke ind på stationen bliver klar over, hvor man er.

Da man på lokomotivet er blevet klar over situationen, begynder man øjeblikkelig at bremse, men den iværksatte bremsning svigter og maskinen kører ud over stopbufferne og styrter ned på den underliggende vej. Nu er jeg ikke særlig kendt på stedet, men ser man nøjere efter på billedet ser det nu ikke ud som en vej maskinen står på, det ligner snarere et isdækket vandløb. I den anden beretning, nemlig bladenes, siges det da også, at det er Mølleåen, lokomotivet delvis er havnet i. Læg også mærke til at auditøren bruger det mere dramatiske ord "styrter" mens bladene er lidt mere afdæmpet og bruger "kører". Det plejer nu ellers at være omvendt.

I det hele taget er bladenes beretninger ikke så lidt divergerende med hensyn til hændelsesforløbet i forhold til det auditøren beretter. I den beretning om hvad der sker, siger bladene, at da lokomotivet skulle forcere en større snedrive på stationsterrænet, sætter lokomotivføreren farten op for at komme igennem forhindringen. Uheldigvis er skinnerne meget glatte, så da man vil bremse maskinen efter heldigt at være kommet igennem driven kører man i slæde hen ad sporet, sprænger stopbommen og kører ned i åen.

Hvilken af de to beretninger er nu den rigtige? Det må man selv afgøre, men mon ikke sandheden kan findes ved at tage lidt med af hver af de to beskrivelser. Det forekommer mig iøvrigt, at der findes et billede til, hvor man ser den forulykkede maskine under hjælpearbejdet med at få den op på det tørre igen. Man er ved at løfte maskinen ved at klodse den op på sveller. Er det den samme maskine der hin vinterdag kørte i åen, eller har man igen haft en anden maskine i åen, altså det samme uheld to gange? Måske kan en af SPs læsere løse gåden og måske er der nogen, der kender eller endda ejer det sidst omtalte billede, så SP måske kunne låne det?

Opdateret 2011-02-06