Jernbaneulykken i Forlev - 22. januar 1916

af S. A. Guldvang (offentliggjort i Signalposten 1993 nr. 1


Hosstående billede dukkede op. Desværre lidt mørkt, men dog ikke mere, end at diverse oplysninger kan udledes af det.

Da billedet formentlig(?) er ukendt bringes det SIGNALPOSTENS læsere for øje.
Uheldssted: Forlev (Sjælland)
Uheldsdato: 22. januar 1916

Lokomotiv G 637 var impliceret i uheldet, den ses nærmest, og K-maskinen bagest må være fra hjælpetoget. Så langt det er muligt at aflæse nummeret, er det K 548. Desværre var såvel K 540, 548 hhv. 549 på daværende tidspunkt stationeret i Korsør, så de 100% sikkerhed kan ikke gives.

Billedet herover er det i artiklen nævnte. Det er desværre meget mørkt. De øvrige 3 stammer fra Rigsarkivet.
Billedet herover er det i artiklen nævnte. Det er desværre meget mørkt. De øvrige 3 stammer fra Rigsarkivet.

Som det fremgår af et af de andre billeder (som er affotograferinger fra Rigsarkivet) er G-maskinens nummer entydigt fastslået. Enkelte vognnumre kan ligeledes aflæses i trædyngerne, således spidsgavlet vogn (til venstre) 5090. Nederst i midten 14584 eller 14585 og 16258. Helt på toppen en SJ-vogn med ulæseligt litra og nummer. Nederst til venstre, ved tønderne, rester af en vogn, der er nummereret 7161.

De to togvejssignaler th. i billedet betyder, at Forlev havde overhalingsspor.

Endelig bør vi så erfare, hvad DSB's officielle fortegnelse, hvis denne kan kaldes officiel!, fortæller om netop dette uheld:

Auditørbehandlet uheld nr. 16/ 1916. Retskrivningen er ændret til nudansk.

Særtog 4000 og tog 2047 afsporedes under gennemkørsel på Forlev station den 22. januar 1916. Fra en tysk, flad vogn med jernrør i særtoget, var et rør gledet ned og havde kilet sig fast under den efterfølgende vogn, skurende hårdt hen over ballast og sveller. I et sporskifte på Forlev station har røret fået fat og tvunget vognen af spor. De efterfølgende vogne afsporedes også og væltede tildels ind over nordre hovedspor, togvej for tog 2047, og da dette tog i det samme kørte igennem Forlev, kørte det på de væltede vogne, hvorved togmaskinen og 21 vogne afsporedes og tildels væltede.

Tilføjes kan endvidere, at nærværende billede viser uhelds-stedet på et tidspunkt, hvor et tilkaldt hjælpetog er ankommet og i arbejde.

Fra Forlev-ulykken
Fra Forlev-ulykken (Rigsarkivet)

Fra Forlev-ulykken
Fra Forlev-ulykken (Rigsarkivet)

Fra Forlev-ulykken
Fra Forlev-ulykken (Rigsarkivet)

Opdateret 2011-02-05