Spor og klaptunger på Oddesundbroen

af Erik Olsen


Denne billedserie stammer fra et besøg på Oddesundbroen ca. 1982-83 jeg deltog i mens jeg arbejdede som konsulent for DSB Elektrotjenesten, Kabelkontoret i Vanløse. Årsagen var at broen skulle have nyt spor, og man havde spurgt om jeg kunne konstruere det nye arrangement for betjening og aflåsning af klaptungerne hvortil der skulle benyttes elektriske sporskiftedrev type DSB 1957 med indvendig betjeningslås.

Hidtil var betjening og aflåsning af broens klaptunger foregået manuelt lokalt på broklappen som det fremgår af billederne. Aflåsningen foregik ved hjælp af nøglelåse, og brovagten måtte ved hver oplukning af broen udtage nøglerne i centralapparatet, gå ud på broklappen og oplåse tungerne, betjene mekanismen som bevægede tungerne bort fra de faste skinner og låse tungespidsen i fraliggende stilling, og det i begge klappens ender. Derefter måtte han tilbage med nøglerne fra tungespidsaflåsningen som indlåstes i centralapparatet og frigav klapmekanismen til betjening. Derefter kunne han åbne broklappen.

Efter gennemsejlingen måtte brovagten igen ud med nøglerne, oplåse, betjene og låse igen og indsætte nøglerne i centralapparatet. Alt i alt en besværlig og tidskrævende metode som man gerne ville effektivisere. Tilsvarende anlæg fandtes på andre klapbroer som Masnedsundbroen og Frederik IX bro ved Nykøbing F. Disse to broer ombyggedes også i samme periode, så modellen for ombygningen var klar.

Efter ombygningen blev tungerne betjent og aflåst af to sporskiftedrev på broklappen, et ved klaphalen og et ved klapspidsen, og tungespidserne blev aflåst af to sporskiftedrev på broens faste fag de samme steder. Oddesundbroen har korte tunger ved klaphalen, en mindre heldig konstruktion, men nødvendig pga. den korte afstand fra klappen til det faste spor når klappen er åbnet.

Oddesundbroen, klaphalen
Oddesundbroen, klaphalen

Tunge ved klaphalen, tilliggende
Tunge ved klaphalen, tilliggende

Tunge ved klaphalen, fraliggende
Tunge ved klaphalen, fraliggende

Tunge ved klaphalen, klappen hæves
Tunge ved klaphalen, klappen hæves

Tunge ved klaphalen, klappen hæves
Tunge ved klaphalen, klappen hæves

Klaphalen, klappen helt hævet, de korte tunger er nær det faste spor
Klaphalen, klappen helt hævet, de korte tunger er nær det faste spor

Tunge ved klaphalen, fraliggnede, aflåsningsmekanisme
Tunge ved klaphalen, fraliggende, aflåsningsmekanisme

Tunge ved klaphalen, tilliggende, aflåsningsmekanismer
Tunge ved klaphalen, tilliggende, aflåsningsmekanismer

Tunge ved klaphalen, nærmest betjeningsmekanisme
Tunge ved klaphalen, nærmest betjeningsmekanisme

Tunge ved klapspidsen, tilliggende
Tunge ved klapspidsen, tilliggende

Tunger ved klapspidsen, oplåst og fraliggende
Tunger ved klapspidsen, oplåst og fraliggende

Tunge ved klapspidsen, fraliggende, aflåsnings- og betjeningsmekanismer
Tunge ved klapspidsen, fraliggende, aflåsnings- og (fjernest) betjeningsmekanismer

Tunger ved klapspidsen, tilliggende og låst
Tunger ved klapspidsen, tilliggende og låst

Opdateret 2009-08-30