hjulsaet.gif
hjulsaet1-16.gif
hjulsaet21.gif

Hjulsættenes Maal i mm
Hjulsættets
Løbe-
nummer
Diam.
af
Egekrans
Diam.
af
Løbekrans
Hjulringens
Ciffer
Mindste
Akseldiam.
i Nav
Fra Midte
til Midte
af Akselhals
Længde
af
Akselhals
Diameter
af
Akselhals
              ved nye
Aksler
mindste
tilladte
  D D1   d c a b
1 996 1129 13 133 1980 152 92 86
2 978 1111 14 133 2026 178 92 86
3 978 1111 14 127 2026 178 92 80
4 972 1105 28 133 2026 178 92 80
5 900 1033 29 127 2006 165 92 78
6 860 993 22 140 1980 202 96 90
6b 860 993 22 140 2026 184 106 100
6n 860 993 22 150 2026 220 115 105
7 860 993 22 127 1830 130 92 78
8 860 993 22 127 1980 152 92 78
9 860 993 22 108 1880 140 76 66
10 824 937 23 140 1990 200 100 90
11 824 937 23 127 2026 178 92 80
12 812 965 24 133 2026 178 92 80
13 812 965 24 130 1930 174 90 *80
13b 812 965 24 144 1956 200 110 100
14 662 795 31 115 1900 160 80 78
15 662 795 31 135 1170 150 110 100
16 504 617 27 135 1170 150 110 100
21 860 993 22 144 1160 216 140 120

Alle 127 mm Aksler skal ved Fornyelser være 133 mm i Navet.
Alle Aksler skal i Navet have Conus 1:200.

*80 mm for Vogne paamalde indtil 3,0 Vgl.
85 mm for vogne paamalede 3,1 Vgl. eller derover.

Hjulsættenes Anvendelse
Hjulsættets
Løbenummer
Vogntyper
1 Sjællandske Person-, Post- og Rejsegodsvogne før 1887
2 Nyere 10000 og 12500 kg Vogne samt Sneplove 29-47
3 Jysk-fyenske Vogne (6000 kg)
4 Ældre jysk-fyenske Vogne (6000 kg)
5 KL
6 Toetages Personvogne, BF 533-542, CB 1208-1244 og Sneplove 51-68
6b BC, BD, CF, EH 1875-1899, QD, QE, QF, og PF samt CH med Akkumulatorer
6n BB, CC, CD, HD, QH, QR og PJ
7 IC og Færgevogne 4-5
8 Ældre sj. 10000 kg Godsvogne, GB 2265-2269 if IF 3979-3995
9 Ældre sj. 6000 kg Godsvogne
10 Hjælpekraner 1-2
11 Ældre jysk-fyenske Vogne, Færgevogn 1 og Sneplove 1-28
12 TG
13 Truckvogne med 2100 mm Truck
13b Truckvogne med 2500 mm Truck
14 BA
15 Truck til Sneplove 29-47
16 Truck til Sneplove 51-68
21 TH

Kjøbenhavn, Marts 1920   Chefen for maskinafdelingen.

Bemærkninger:

Den originale oversigt fylder et enkelt blad ca. i A4-format. Af tekniske årsager er indholdet vist på en anden måde end i originalen.

Visse hjulsættyper er inden 1920 blevet ændret af hensyn til vedligeholdelsen. For eksempel havde hjulsæt type 1 oprindeligt en løbekransdiameter på 1110 mm, type 2 en løbekransdiameter på 1092 mm, og type 6b en løbekransdiameter på 974 mm (hjulringstykkelse 57 mm), mens type 6n er født med de viste mål (hjulringstykkelse 66,5 mm). Man har altså forøget hjulringens tykkelse for ældre hjulsæt og dermed opnået at kunne anvende samme type hjulring til en række hjulsæt.

Ved hjulsættenes brug slides hjulringene udvendigt, og afdrejes inden løbefladens og flangens form når kritiske værdier. Når efterhånden hjulringenes tykkelse når en fastlagt mindste værdi, må de kasseres, og der påsættes nye hjulringe som afdrejes til den i tabellen anførte løbekransdiameter.

Aksler og hjulstjerner genbruges således, dog må akselhalsene efterses for mærker og andre beskadigelser. Dersom akselhalsene er beskadiget, udbedres de ved afdrejning og afpudsning; hermed mindskes akselshalsdiameteren som da ikke må være under de i tabellen anførte værdier. Ville akselhalsene ved afdrejning blive mindre end mindstemålet, må akslen kasseres, mens hjulstjernene i reglen kan aftages og genbruges på en ny aksel.

Hjulringene blev dengang sikret ved hjælp af koniske bolte som isattes gennem hjulring og egekrans, sådan at boltenes koniske hoved spændte i tilsvarende koniske huller i hjulringen, og spændtes med møtrikker indvendigt. Selv når hjulringene blev afdrejet, sad bolte pga. den koniske form stadig fast. I en kortere periode omkring 1890 anvendtes også sikringsringe som fastgjordes med gennemgående bolte på begge sider egekrans og hjulring, sådan at de to ringe styrede i inddrejede recesser i hjulringen.

Opdateret 2009-01-03